انتقاد سازمان بهداشت جهانی ؛ چرا از کشورهای ضعیف کادر درمان می گیرید؟

کبک به منظور جبران کمبود نیروی بخش بهداشت و درمان خود کارزاری برای جذب پرسنل بهداشتی در ۳۷ کشور آفریقایی مثل بنین، کامرون، ساحل عاج و توگو به اجرا گذاشته اما این اقدام کبک تاسف و انتقاد شدید OMS را برانگیخته است.از سال ۲۰۱۷ بخش استخدام وزارت بهداشت کبک بیش از ۱۹۰۰ کارگر بخش بهداشت از جمله پرستار، مراقب بهداشتی و ماما از ۲۴ کشور در آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا جذب کرده است.داوطلبان کار در بخش بهداشت و درمان کبک از کشورهای کامرون، ساحل عاج و توگو پایان همین ماه در چارچوب «روزهای زیرصحرای آفریقا در کبک» در مصاحبه‌های شغلی شرکت خواهند کرد این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت از سال ۲۰۲۰ این چهار کشور را به علت شرایط نامناسب بخش بهداشت و درمان آن‌ها در فهرست قرمز خود قرار داده و از کشورهای غربی خواسته است از جذب نیروهای بهداشتی در این کشورها خودداری کنند تا شرایط آن‌ها از آن چه هست، بدتر نشود.

مسئولان سازمان بهداشت جهانی می‌گویند کمبود پرسنل بهداشتی در کبک نسبی است و دولت کبک باید بداند که کشوری مانند بنین در زمره کشورهایی قرار دارد که آسیب پذیرترین سیستم بهداشتی را دارند و با کمبود شدید پرسنل درمان روبرو هستند.

با توجه به داده‌های سازمان بهداشت جهانی، بنین به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۲.۹ پرستار دارد، در حالی که کبک به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۷۷ پرستار دارد.

در کامرون حتی این نسبت بسیار بدتر است: ۱.۹ پرستار به ازای هر ۱۰ هزار نفر.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.