اخبار سراسر کانادا

«خبرکانادا» رسانه‌ای فارسی زبان است که به اخبار کانادا و ایرانیان کانادا می‌پردازد.
جدیدترین خبرهای کانادا را به زبان فارسی در «خبرکانادا» بخوانید.