روز ۱۶ سپتامبر روز «مهسا ژینا امینی» در ریچموند هیل نام‌گذاری شد

روز چهارشنبه جمعی از ایرانیان تورنتو در جلسه‌ی شورای شهر ریچموندهیل حضور داشتند و درباره‌ی مسائل مختلفی صحبت شد.در این جلسه با اتفاق ارای شورای شهر، روز ۱۶ سپتامبر روز «مهسا ژینا امینی» نام‌گذاری شد و تصمیم گرفته شد که درختی کاشته شود نیمکتی و تابلویی در کنار این درخت نیز قرار بگیرد.توضیحات این تابلو اشاره به خیزش ۵۰ هزار نفری ایرانیان با نام زن، زندگی و آزادی، به دنبال کشته شدن مهسا امینی خواهد داشت.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.