اولین سیاست ضدنژادپرستی اتاوا اجرایی می‌شود

اولین سیاست ضدنژادپرستی اتاوا شامل هفت اولویت اصلی اجرایی می‌شود که مسکن، توسعه کودکان و جوانان و اقدامات سازمانی از آن جمله است.

به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، کمیته مالی و توسعه اقتصادی روز سه‌شنبه به برنامه پنج ساله‌ای رأی خواهد داد که به اعتقاد کارکنان، به طور فعال موانع سیستمی در سیاست ها، برنامه ها و خدمات شهرداری را شناسایی و حذف می‌کند و چشم‌انداز برابری نژادی آن را تحقق می بخشد.
این استراتژی ضدنژادپرستی پیشنهادی شامل ۲۸ توصیه و ۱۳۲ اقدام برای رسیدگی به هر یک از هفت حوزه اولویت دار است که عبارتند از:
• حکومت
• مسکن
• توسعه اقتصادی
• پیامدهای سلامتی
• توسعه کودکان و نوجوانان
• دستیابی به برابری نژادی در محل کار
• اقدامات سازمانی
تصویب این استراتژی پیشنهادی، پایه ای برای مبارزه با نژادپرستی در شهر ایجاد می‌کند.
اجرای اقدامات شناسایی شده در این طرح، تضمینی برای جوامع نژادی در اتاوا خواهد بود تا دسترسی عادلانه به برنامه ها، خدمات شهری، منابع و فرصت ها را فراهم کند.
بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶، ۲۶ درصد از ساکنان اتاوا خود را جزو اقلیت‌های نژادی می دانند. به اعتقاد کارشناسان تا سال ۲۰۳۱، بیش از یک نفر از هر سه ساکن اتاوا جزو اقلیت‌های نژادی خواهند بود.
مرحله اول استراتژی ضدنژادپرستی در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، شامل آموزش گسترده در سطوح سازمانی به منظور آگاهی دادن درمورد موانع سیستماتیکی خواهد بود که کارکنان بومی، سیاهپوست و سایر کارکنان و اعضای جوامع نژادی با آن مواجه هستند.
همچنین با ایجاد روابط از طریق تعامل معنادار با جوامع بومی، سیاهپوست و سایر جوامع نژادی، اطمینان حاصل خواهد شد که این استراتژی به مسائل اجتماعی فعلی و در حال ظهور پاسخ می‌دهد.

مرحله دوم این استراتژی هم، از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸، بر موضوع مسکن، توسعه اقتصادی و سلامت تأکید خواهد داشت.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − دو =