اقتصاد کانادا در ماه گذشته ۳۹۹۰۰ شغل ایجاد کرد

اقتصاد کانادا در ماه گذشته ۳۹۹۰۰ شغل ایجاد کرد که تقریباً دو برابر انتظار بود، اما همچنین فقط نیمی از تعداد مورد نیاز برای همگام شدن با رشد جمعیت.

آمار کانادا روز جمعه گزارش داد که در حالی که اقتصاد باعث افزایش شغل شد، این کشور همچنین حدود ۱۰۳۰۰۰ نفر جدید اضافه کرد. بنابراین علیرغم افزایش کوچک، نرخ اشتغال – درصد افراد بزرگسال دارای شغل در مقایسه با جمعیت در سن کار – در واقع با ۰٫۱ درصد کاهش به ۶۱٫۹ درصد رسید.

اقتصاددانان انتظار داشتند که اقتصاد تنها حدود ۲۰۰۰۰ شغل ایجاد کند، و تعداد کمی حتی خواستار کاهش بودند که دومین رکود متوالی در بازار کار بود.

در سال جاری تاکنون، بازار کار کانادا حدود ۱۷۴۰۰۰ موقعیت شغلی جدید یا به طور متوسط حدود ۲۵۰۰۰ شغل جدید در ماه اضافه کرده است.

اما تعداد بزرگسالان در سن کار تقریباً سه برابر افزایش یافته است، به طوری که جمعیت کانادا به طور متوسط هر ماه به ۸۳۰۰۰ نفر ۱۵ ساله یا بیشتر اضافه می شود.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + سه =