• برابر با : Thursday - 22 April - 2021

SimonJolin-Barrette

16آگوست
صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

 اطلاعات نقل شده از انجمن رستوران های کبک نشان می دهد، ۶،۴۸۵ فرصت شغلی برای آشپز، پیشخدمت و کارکنان آشپزخانه در سراسر کبک وجود دارد. فرانسوا مونیر نایب رئیس رستوران داران کبک گفت:” اگر بگوییم که با وجود چنین شرایطی تمام رستوران ها بسته می شوند به غلو کردن متهم می شویم اما ما واقعا […]

13آگوست
برنامه مهاجرتی دولت ائتلافی کبک حامی فرانسوی زبانان سفید پوست اروپایی

برنامه مهاجرتی دولت ائتلافی کبک حامی فرانسوی زبانان سفید پوست اروپایی

جلسه گفت و شنود مهاجران در روز دوشنبه شروع سختی داشت. یک گروه از مهاجران و پناهجویان اعلام کردند دولت کبک مساله نژاد پرستی درباره تازه واردان را  با مجموعه اصلاحات به کار گرفته خود، نادیده می گیرد. این گروه گفت با رویه در پیش گرفته شده، دولت کبک به کارفرمایان برای انتخاب کارکنان خود […]