• برابر با : Monday - 27 September - 2021

QCGN

07آگوست
شبکه ارتباطی گروه های انجمن کبک می گوید دولت ائتلافی استان گروه های اقلیت را نادیده می گیرد

شبکه ارتباطی گروه های انجمن کبک می گوید دولت ائتلافی استان گروه های اقلیت را نادیده می گیرد

شبکه ارتباطی گروه های انجمن کبک(QCGN) در پاسخ به Forum Research Poll (یک گروه نظر سنجی درباره موضوعات سیاسی و اجتماعی کانادا) گفت ۸۱ درصد از انگلیسی زبانان کبک نسبت به دو سال پیش، نگرانی بیشتری از بابت حقوق شهروندی خود دارند. ۸۳ درصد هم معتقد هستند دولت برای حفاظت از حقوق آن ها به […]