• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

A220

31ژانویه
A220، عضو جدید خانواده ایر کانادا

A220، عضو جدید خانواده ایر کانادا

هواپیمای باریک بدنه که پرواز افتتاحی خود را اخیرا از مونترال به مقصد کلگری انجام داده است، برای خودکفایی و صرفه جویی در هزینه بزرگترین شرکت هواپیمایی این کشور می باشد. ایر کانادا همچنین امیدوار است که تفاوت سود خود را در شرایطی که نمی تواند هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ مکس خود را به پرواز درآورد، […]