مرور برچسب

خانه خریدن در کانادا

احتمال خانه دار شدن کانادایی ها نسبت به والدینشان در گذشته دو برابر شده است

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جدیدی که توسط اداره آمار کانادا منتشر شده، اینکه آیا والدین شما صاحب خانه هستند یا نه در احتمال اینکه خودتان خانه‌دار شوید تأثیرگذار است. این تحقیق…
ادامه مطلب ...