احتمال خانه دار شدن کانادایی ها نسبت به والدینشان در گذشته دو برابر شده است

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جدیدی که توسط اداره آمار کانادا منتشر شده، اینکه آیا والدین شما صاحب خانه هستند یا نه در احتمال اینکه خودتان خانه‌دار شوید تأثیرگذار است. این تحقیق از میان کسانی که در دهه ۹۰ به دنیا آمده‌اند انجام شده و نشان داده گروهی که پدر و مادرشان مالک خانه بودند احتمال خانه‌دار شدنشان دو برابر بیشتر از سایرین است.

در میان کسانی که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ به دنیا آمده‌اند ضریب خانه‌دار بودن بطور میانگین حدود ۱۵ درصد می‌باشد. کسانی که در سال ۱۹۹۰ به دنیا آمده‌اند حدود ۳۰ درصدشان اکنون خانه‌دار شده‌اند و آنها که در ۱۹۹۹ به دنیا آمده‌اند حدود ۲ درصدشان اکنون خانه خریده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.