مرور برچسب

بررسی طرح «درآمد پایه» برای همه‌ی کانادایی‌ها از سوی سنای کانادا

بررسی طرح «درآمد پایه» برای همه‌ی کانادایی‌ها از سوی سنای کانادا

به گزارش خبرگزاری True North، مجلس سنا کانادا به بحث درباره‌ی ایجاد یک سیستم تضمین درآمد پایه برای کانادایی‌ها به‌منظور تامین یک زندگی مناسب پرداخته است. این طرح مشابه…
ادامه مطلب ...