بررسی طرح «درآمد پایه» برای همه‌ی کانادایی‌ها از سوی سنای کانادا

به گزارش خبرگزاری True North، مجلس سنا کانادا به بحث درباره‌ی ایجاد یک سیستم تضمین درآمد پایه برای کانادایی‌ها به‌منظور تامین یک زندگی مناسب پرداخته است. این طرح مشابه یارانه‌های ماهیانه در کشورهایی مانند ایران است که مبلغ مشخصی را به افراد مشمول پرداخت می‌کنند.

کمیته‌ی مالی مجلس سنا در پنجشنبه گذشته به بررسی اسناد و شواهد مربوط به لایحه‌ی S-233 پرداخته است. این لایحه چارچوبی برای دولت ایجاد می‌کند تا درآمد پایه برای زندگی در کانادا را فراهم کند و همچنین از اطمینان حاصل شود که افراد با این درآمد بتوانند زندگی شایسته‌ای داشته باشند. این لایحه به مجلس سنا ارائه شده و در صورت تصویب، باید توسط مجلس عوام نیز تصویب شود.

در این بحث، موضوع مالیات به شدت بررسی شده است. برخی از سناتورها معتقدند که درآمد پایه ممکن است به کاهش انگیزه مالیات‌دهندگان منجر شود، در حالی که برخی اقتصاددانان باور دارند که برای اجرای این طرح نیازی به تغییر در سیستم مالیاتی نیست. با این حال، فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا متقاعد نشده که این طرح مرتبط با مالیات باشد.

مدیر فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا اعلام کرده که درآمد پایه ممکن است باعث افزایش بدهی، تورم و هزینه‌های زندگی شود و همچنین به افزایش نیاز به ایجاد مشاغل کمک کند. به وضوح وقتی افراد پول بدون انجام کار دریافت می‌کنند، تعداد کمتری از آن‌ها تمایل به کار خواهند داشت، که موجب کمبود نیروی کار در بازار کار می‌شود.

برخی از سناتورها این لایحه را با مزایای و مشکلات مشابه برنامه واکنش اضطراری کانادا (CERB) مقایسه کرده و نگرانی‌های خود را از ایجاد مشکلات مشابه بیان کرده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + چهار =