دوربین‌های بادی کم برای افسر TCC

وز دوشنبه، در مجموع ۲۰ بازرس کرایه و ۲۰ افسر ویژه به این دستگاه ها مجهز شدند که قرار است این دستگاه ها تا شش هفته آینده بخشی از یونیفرم آنها باشد.

تی تی سی گفت، این دوربین ها قرار است به افزایش شفافیت، مسئولیت پذیری و ایجاد اعتماد عمومی کمک کنند.

تی تی سی در نظر دارد به تدریج این دوربین ها را برای تمام بازرسان کرایه و افسران ویژه و همچنین سیستم های دوربین داخل خودرو را در تمام وسایل نقلیه ویژه گشت پیاده سازی کند.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.