تهدید بزرگ برای سیستم بهداشت کبک

مهاجرت گسترده پزشکان

به گزارش Montreal City، فدراسیون پزشکان استان کبک به مهاجرتی نگران‌کننده پزشکان از سیستم بهداشت عمومی این استان هشدار داده است. آمارها حاکی از این واقعیت هستند که تعداد قابل توجهی از پزشکان سیستم عمومی بهداشت استان کبک را ترک کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان این حوزه، فشار زیادی که بر پزشکان خانواده در سیستم عمومی بهداشت استان وارد شده، باعث افزایش مهاجرت آنان شده است. این فشار کاری بی‌رویه و گاهی خارج از ظرفیت پزشکان، آنان را به اتخاذ تصمیم برای مهاجرت ترغیب می‌کند.

فدراسیون پزشکان استان کبک با تأکید بر ضرورت افزایش جذابیت سیستم مراقبت‌های بهداشتی عمومی برای پزشکان خانواده، خواستار تغییر در نگرش و حمایت بیشتر از آنان شده است.

به گفته این فدراسیون، همزمان با کاهش علاقه پزشکان به فعالیت در سیستم عمومی، بخش بهداشت خصوصی استان در حال رشد است. دستمزد مناسب و شرایط کاری بهتر، پزشکان را به سوی بخش خصوصی جلب کرده و بر زندگی حرفه‌ای و شخصی آنان اثرگذار است.

از نظر بسیاری از پزشکان، فعالیت در بخش خصوصی به آن‌ها امکان ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ای را می‌دهد. با این حال، این مهاجرت گسترده پزشکان از بخش خدمات عمومی ممکن است به تبعات جدی برای کبکی‌ها منجر شود.

در حال حاضر، سیستم بهداشت عمومی استان کبک با کمبود دو هزار پزشک خانواده مواجه است و بیش از ۳۰ درصد افراد در لیست انتظار برای دریافت خدمات پزشک خانواده قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده نیاز فوری به نیروهای کارآمد در سیستم بهداشتی استان است.

بیشتر پزشکان اورژانس در کبک افرادی با تخصص پزشک خانواده هستند، که خدمات مراقبت‌های خانگی، مراقبت‌های طولانی مدت، زایمان و سایر خدمات را ارائه می‌دهند.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 5 =