موافقت خدمه‌ی پرواز شرکت هوایی ایرترانست با اعتصاب

بیش از دو هزار نفر از خدمه‌ی پرواز شرکت هواپیمایی ایرترانست که در دو فرودگاه مونترال و تورونتو مستقر هستند، به اتحادیه‌ی خود برای آغاز اعتصابات کارگری، چراغ سبز نشان دادند.

این دعوت به اعتصاب در نتیجه‌ی عدم پیشرفت در مذاکرات مربوط به افزایش دستمزد اعلام شده است. اعتصاب اولیه برای سوم زانویه و اوج پروازهای برگشت از تعطیلات سال‌نو برنامه‌ریزی شده است اما خدمه‌ی پرواز امکان چند اقدام کوچک قبل از آن تاریخ جهت افزایش توجهات و فشار به کارفرما را منتفی ندانسته‌اند.

مذاکرات بین اتحادیه‌ی نماینده‌ی این کارکنان با مدیران شرکت ایرترانست در جریان است که علاوه بر افزایش دستمزد روی موضوع ساعت‌های کاری بدون پرداخت مانند زمان عزیمت هواپیما و پذیرش مسافران و همچنین مسائل بهداشتی و ایمنی، مانند برنامه‌ی کاری فشرده و خستگی را نیز دربر می‌گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.