خروج داوطلبانه پناهجویان از مونترال به کبک سیتی

دولت کبک با اجرای یک طرح آزمایشی، قصد دارد با دو برابر کردن ظرفیت پذیرش پناهجویان در کبک سیتی، ضمن تامین نیازهای فزاینده به نیروی کار در کپتال ناسیونال، فشارهای ناشی از پناهجویان بر مونترال و زیرساخت‌های آن را کاهش دهد.اولین اتوبوس حامل ۱۲ پناهجوی جدید هفته گذشته وارد کبک شد و کریستین فرشت وزیر مهاجرت کبک از این پناهجویان جوان که عمدتا آفریقایی بودند، استقبال و با برخی از آن‌ها دقایقی گفت‌وگو کرد. این افراد قبول کرده‌اند مونترال را ترک کنند و در کبک مستقر شوند.طی ماه‌های آینده ۵۴۰ نفر دیگر از این پناهجویان از مونترال به کبک نقل مکان خواهند کرد. از اول نوامبر هر چهارشنبه یک اتوبوس از مونترال شماری از پناهجویان داوطلب را در خیابان Sœurs de la Charité در کبک قدیمی پیاده خواهد کرد. آن‌ها تا یافتن مکانی برای استقرار دایمی، توسط یک مرکز حامی پناهجویان اسکان داده می‌شوند.در سال‌های اخیر بخش قریب به اتفاق پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی به ویژه جاده روکسام خود را به استان کبک رسانده اند، در مونترال مستقر شده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.