کاهش مهاجران چه تاثیری بر اقتصاد کانادا دارد

در این مطالعه مدل سازی پیش بینی شده است که کاهش سطوح پذیرش مقیمان موقت در استانهای انتاریو بریتیش کلمبیا، کبک و آلبرتا بین ۰٫۵ تا ۲ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را به دنبال خواهد داشت.

این بدان معناست که «سلامت» اقتصاد کانادا در نتیجه کاهش مهاجرت اقامت موقت کاهش می یابد.
در این مطالعه همچنین آمده است که پذیرش مقیمان موقت در سراسر کانادا در هماهنگی با روند اقتصادی ملی افزایش و کاهش مییابد به عبارت دیگر پذیرش مقیمان غیر دائم در چهار استان بزرگ کانادا معمولاً زمانی افزایش مییابد که اقتصاد قوی است و در زمانهای تنش اقتصادی دچار کاهش میشود.
اگرچه بسیاری به درستی رشد اقتصادی و جمعیتی کانادا را به رونق پذیرش مقیمان دائم در سالهای اخیر نسبت میدهند مطالعه ای جدید توسط Desjardins نشان میدهد کہ کانادا ممکن است تأثیر مهاجرت موقت بر اقتصاد ملی در این کشور را دست کم گرفته باشد.
به گفته مارک دزورمو اقتصاددان Desjardins ، اگر این کشور در مواجهه با دوره ای از ضعف اقتصادی، کاهش مہاجرت غیردائم (NPR) را تجربه ،کند، به اقتصاد کانادا ضربه سختی وارد خواهد شد. مقیمان موقت شامل کارگران خارجی، دانشجویان بین المللی و پناهندگان میشود.
به طور خاص مہاجرت کارگران خارجی کسانی که مجوز کار دارند ۷۰ درصد از کل رشد جمعیت کانادا ر به خود اختصاص داده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.