رسیدگی به درخواستهای مختلف از سوی سازمان مهاجرت کانادا چقدر طول میکشد؟

زمان بندی صدور کارتهای اقامت دائم و شهروندی
▪️اعطای شهروندی: مدت ۱۸ ماه
▪️گواهی شهروندی: مدت ۱۰ ماه
▪️ تجدید یا از سرگیری شهروندی: مدت ۳۰ ماه
▪️انصراف از تابعیت یا ترک تابعیت: مدت ۱۴ ماه
▪️جستجوی سوابق شهروندی: مدت ۱۵ ماه
▪️صدور کارت جدید اقامت دائم: (PR) مدت ۳۶ روز
▪️ تمدید کارت اقامت دائم: (PR) مدت ۸۳ روز

درخواست ویزای اسپانسرشیپ حمایت از خانواده
▪️همسر یا پارتنر خارج از کانادا برای استانی بجز کبک ۱۳ ماه
▪️همسر یا پارتنر خارج از کانادا برای زندگی در کبک ۲۴ ماه
▪️همسر یا پارتنر در داخل کانادا برای استانی بجز کیک ۱۰ ماه
▪️همسر یا پارتنر در داخل کانادا برای زندگی در کبک ۲۵ ماه
▪️اقامت دائم والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ برای استانی بجز کبک ۲۳ ماه
▪️اقامت دائم والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ برای زندگی در کیک ۴۵ ماه

دریافت اقامت دائم در چارچوب طرح کلاس اقتصادی
▪️ کلاس تجربه کانادایی (CEC) مدت ۵ ماه
▪️برنامه کارگران ماهر فدرال FSWP) مدت ۵ ماه
▪️ برنامه تجارت ماهر فدرال (FSTP) هنوز مشخص نیست
▪️برنامه نامزد استانی (PNP) از طریق اکسپرس انتری ۹ ماه
▪️ برنامه Non-Express Entry PNP: مدت ۱۷ ماه
▪️ برنامه کارگران ماهر کبک (QSW): ۱۷ ماه
▪️برنامه کلاس ،تجاری کارآفرینان و سرمایه گذاران کبک ۶۲ ماه
▪️برنامه افراد خوداشتغال کبک ۶۲ ماه
▪️ برنامه خوداشتغال فدرال ۵۰ ماه
▪️برنامه مهاجرت آتلانتیک (AIP): ۶ ماه
▪️ ویزای استارت آپ ۳۷ ماه
▪️درخواست مجوز تحصیل از خارج از کانادا ۷ هفته
▪️دریافت سوابق ویزای توریستی به صورت آنلاین ۸۳ روز
▪️دریافت سوابق ویزای توریستی روی کاغذ ۱۲۳ روز
▪️ درخواست مجوز تحصیل از داخل کانادا ۸ هفته
▪️تمدید مجوز تحصیل به صورت کاغذی ۱۰۱ روز
▪️تمدید مجوز تحصیل به صورت آنلاین ۷۱ روز

مدت زمان صدور مجوز کار از خارج از کانادا بسته به کشور مبداء، متفاوت خواهد بود.
▪️صدور مجوز کار از داخل کانادا به صورت آنلاین ۱۴۱ روز
▪️صدور مجوز کار از داخل کانادا به صورت کاغذی ۱۹ روز
▪️درخواست ویزا در چارچوب طرح تجربه بین المللي كانادا (فصل فعلی) ۹ هفته
▪️درخواست ویزا در چارچوب برنامه نیروی کار فصلی در حوزه کشاورزی (SAWP): ۸۴ روز
▪️صدور مجوز سفر الکترونیکی(eTA): ۵ دقیقه

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =