اعتراضات گسترده ایرانیان در سراسر دنیا در روز ۱۲ فروردین

در سالگرد رفراندوم ۵۸ بسیاری از ایرانیان، دور از وطن در تجمع‌های اعتراضی رفراندوم نمادین برگزار کردند و به جمهوری اسلامی نه گفتند. ‌در لندن روبروی سفارت ایران و همینطور در میدان ترافالگار معترضان علیه حکومت ایران شعار دادند.
در سخنرانی‌های این تجمعات و همینطور در فضای مجازی بسیاری از این رفراندوم انتقاد کردند. آنها می‌گویند از مردم خواسته شد که به جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند در صورتی که مشخص نبود ماهیت جمهوری اسلامی چیست و مردم باید به چیز آری یا نه بگویند.جمهوری اسلامی می گوید که چهل و چهار سال پیش مشروعیت خود را از همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ گرفته.ولی در تمام این سال‌های بحث‌هایی گسترده در مورد شرایط برگزاری آن همه‌پرسی مطرح بوده.حالا جمعی قابل توجه از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به خیابان آمدند، تا مخالفت خود را با حکومت برآمده از همه پرسی ۴۴ سال پیش اعلام کنند.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.