شهبانو فرح پهلوی : از سرقت جواهرات سلطنتی نگران هستم.

شهبانو فرح پهلوی در گفت‌وگویی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید که پس از اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی توسط حکومت نگران است، چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند.»
شهبانو فرح پهلوی تأکید کرد نگران است که مبادا مقامات جمهوری اسلامی جواهرات سلطنتی را از بانک مرکزی «به سرقت ببرند.»
او در تشریح پروتکل استفاده از جواهرات سلطنتی در دوره زمام‌داری محمدرضا شاه پهلوی گفت: «جریان جواهرات سلطنتی [این طور بود که] موقعی که یک مراسم رسمی بود و من می‌بایستی نیم‌تاج داشته باشم، می‌گفتم کدام تاج را می‌خواهم، تقریبا چهار پنج نفر در بانک آن تاج را نگاه می‌کردند و امضا می‌کردند و با سکیوریتی و امنیت و گارد این را با ماشین می‌آوردند به کاخ و بعد که من استفاده می‌کردم در مراسم مختلف، این را همان طور با گارد می‌بردند به بانک و آن جا همان چهار پنج نفری که این‌ها را دیده بودند دوباره نگاه می‌کردند و بعد می‌گذاشتند در بانک.»
او درباره اهمیت رعایت پروتکل‌های اموال دولت، با ذکر یک مثال عینی دیگر افزود: «یادم می‌آید موزه فرش که درست شد، من یکی از فرش‌هایی که در کاخ گلستان بود می‌خواستم بیاورم به موزه، حتی به من هم ندادند. یعنی می‌بایستی اجازه بدهند! به هر صورت چیزهایی که مربوط به دولت بود با اجازه از یک محلی به محل دیگر می‌رفت.»

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + چهار =