شرایط جدید برای پناهندگان ایرانی که در خطر اخراج هستند.

در صورتی‌که درخواست پناهندگی متقاضی رد شده باشد، می‌تواند بدون وقفه درخواست ارزیابی دهد
چنانچه پناهجوی ایرانی در کانادا هستید و بین ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ و ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ رأی منفی از سوی هیئت مهاجرت
و پناهندگی کانادا یا دادگاه فدرال، یا رأی نهایی منفی برای درخواست « ارزیابی خطر پیش از اخراج» (pre-removal
risk assessment) از سوی اداره مهاجرت دریافت کرده‌اید، اکنون می‌توانید بدون اینکه لازم باشد ۱۲ ماه صبر کنید،
سریعاً برای ارزیابی خطر پیش از اخراج (PRRA) درخواست دهید.
آژانس خدمات مرزی کانادا به افراد واجد شرایط از ایران توصیه می‌کند که اگر در حال حاضر تحت حکم اخراج هستند،
برای ارزیابی خطر پیش از اخراج (PRRA) درخواست دهند.
به طور کلی، اگر درخواست پناهندگی یا درخواست قبلی برای ارزیابی خطر پیش از اخراج (PRRA ) یا درخواست برای
بررسی قضایی توسط دادگاه فدرال رد شود، متقاضی ۱۲ ماه بعد از دریافت رأی منفی می‌تواند درخواست ارزیابی خطر
پیش از اخراج (PRRA) دهد.
این تصمیم باتوجه به شرایط اخیر در ایران گرفته شده و در صورتی که فرد در صورت بازگشت به ایران در معرض
خطر قرار می‌گیرد نیاز به ارزیابی بیشتری خواهد داشت. بنابراین، برخی از افراد از ایران اکنون از محدویت ۱۲ ماهه
برای ارائه درخواست ارزیابی خطر پیش از اخراج معاف هستند، البه این مورد منوط به آن است که چه زمانی رأی منفی
در مورد درخواست پناهندگی خود را دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است کسانی که پس از ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ رأی منفی نهایی را دریافت می‌کنند مشمول این تغییر نیستند و به
مدت ۱۲ ماه واجد شرایط درخواست ارزیابی خطر پیش از اخراج نخواهند بود. هر گونه تغییر جدید در شرایط کشور
هنگام تصمیم‌گیری در مورد درخواست پناهندگی یا در طول روند ارزیابی خطر پیش از اخراج در نظر گرفته می‌شود.
همینطور، توجه به این نکته مهم است که واجد شرایط بودن برای درخواست ارزیابی خطر پیش از اخراج نتیجه آن را
تضمین نمی‌کند و افسران مهاجرتی به تصمیم‌گیری جداگانه در رابطه با هر مورد طبق اطلاعات ارائه شده، ادامه خواهند
داد.
ممکن است همه یا برخی از پناهندگان در صورت اخراج در موقعیتی خطرناک قرار گیرند، طبق آنچه در قانون حفاظت
از مهاجرت و پناهندگان تعریف شده است (بخش ۹۶ – تعریف پناهنده کنوانسیون و بخش ۹۷ – تعریف شخصی که نیاز به
حمایت دارد). بنابذاین، اداره مهاجرت در تعیین اینکه پناهندگان از کدام کشورها را معاف کند، شرایط موجود و هر رویداد
اخیری را در کشور مبدأ در نظر می‌گیرد.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 3 =