تمام خدمات TTC، از ساعت ۷ شب ۳۱ دسامبر، تا ۸ صبح ۱ ژانویه، رایگان خواهد بود.

 

طبق اعلام کمیسیون حمل و نقل عمومی برنامه‌های زمانی سرویس TTC، در شب سال نو، بدین شرح است:خدمات مترو تا ساعت ۳ بامداد تمدید شده و به این صورت انجام می شود:

خط ۱؛

آخرین قطار از ایستگاه Union در ساعت ۲:۳۱ بامداد به سمت ایستگاه Finch و ۲:۲۷ بامداد به سمت ایستگاه Vaughan Metropolitan Centre حرکت خواهد کرد.

آخرین قطار به سمت جنوب از ایستگاه Finch به ایستگاه Union در ساعت ۲:۰۰ بامداد و از ایستگاه Vaughan Metropolitan Centre به ایستگاه Union در ساعت ۱:۵۰ بامداد حرکت خواهد کرد.

آخرین قطار شمال خط ۱ در ایستگاه Bloor-Yonge در ساعت ۲:۴۰ بامداد به آخرین قطارهای شرق و غرب خط ۲ Bloor-Danforth و در ساعت ۲:۵۷ بامداد به آخرین قطار مسیر شرق در خط ۴ Sheppard می پیوندد.

خط ۲؛

آخرین قطار به سمت شرق در ساعت ۲:۱۵ بامداد از ایستگاه Kipling حرکت می کند.

آخرین قطار به سمت غرب در ساعت ۲:۱۸ بامداد از ایستگاه Kennedy حرکت می کند.

خط ۳؛

آخرین قطار به سمت شرق در ساعت ۳:۰۴ بامداد از ایستگاه Kennedy حرکت می کند.

آخرین قطار به سمت غرب در ساعت ۲:۵۱ بامداد از ایستگاه McCowan حرکت می کند.

خط ۴؛

آخرین قطار به سمت غرب در ساعت ۳:۰۹ بامداد از ایستگاه Don Millsحرکت می کند.

به گفته شرکت TTC، مسافران باید توجه داشته باشند که ایستگاه Queens Quay از ساعت ۱۰:۳۰ شب ۳۱ دسامبر بسته خواهد شد. ترامواهای مسیر ۵۰۹ و ۵۱۰ هنگام خروج یا ورود به ایستگاه Union، از راه فرعی می روند.

در روز سال نو، یعنی یکشنبه اول ژانویه، خدمات مترو TTC طبق برنامه یکشنبه‌ها خواهد بود و اکثر مسیرها از ساعت ۸ صبح شروع به کار خواهند کرد. ایستگاه Queens Quay در اول ژانویه برای ارائه خدمات بازگشایی می‌شود.

مسافران در شب سال نو یا روز سال نو نیازی به دادن کرایه یا ارائه کارت PRESTO و بلیت ندارند.

نمایش آتش بازی در شهر تورنتو در شب سال نو نیز قرار است دوباره در اسکله برگزار شود، TTC از همه کسانی که قصد تماشای آتش بازی را دارند می خواهد که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

برای رفتن به محل آتش بازی، می توانید از خط ۱ به ایستگاه Union بروید و از ترامواهای ۵۰۹ هاربرفرانت یا ۵۱۰ اسپاداینا استفاده کنید.

همچنین می توانید از تراموای ۵۱۰ اسپاداینا در ایستگاه اسپاداینا یا از تراموای ۵۱۱ Bathurst در ایستگاه Bathurst استفاده کنید.

از خدمات اضافی خطوط ۱ و ۲ نیز می‌توانید استفاده کنید و با ترامواهای مسیرهای ۵۰۱ کویین، ۵۰۴ کینگ، ۵۰۹ هاربرفرانت و ۵۱۰ اسپاداینا به محل آتش بازی بروید.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.