چگونه می توان اقامت موقت را در کانادا معتبر نگه داشت

حفظ موقعیت اقامت موقت برای افرادی که دارای اقامت های موقت تحصیلی ، کاری و یا ویزیت در کانادا هستند  از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. متاسفانه بسیاری به علت عدم آگاهی از قوانین ناخواسته با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گردند.

بر اساس قسمت ۱۸۱ قوانین اداره مهاجرت و شهروندی کانادا این افراد قبل از انقضاء دوره مجوز اقامت موقت قادرخواهند بود در صورت تمایل به تمدید مجوز قبل از انقضاء دوره‌، نسبت به ارسال درخواست اقدام کنند.  در طول پردازش نیز اقامت قانونی خود را حفظ خواهند نمود تا نتیجه پردازش را دریافت کنند.

به منظور کنترل بیشترنه تنها  قبل از تاریخ انقضا می بایست نسبت به ارسال درخواست تمدید اقدام کرد ، بلکه توصیه بر این است که حتی از یک تا سه ماه قبل از تاریخ انقضا نسبت به ارسال درخواست تمدید وابسته به نوع مجوز موقت اقدام کرد. این عمل موجب خواهد شد  تا متقاضی  با پیچیدگی‌های ناشی از طولانی شدن دوره پردازش بخصوص برای دارندگان مجوز های تحصیل و کار مواجه نگردند.

 

بدیهی است آشنایی متقاضی  با تاخیر دیرکرد از ارسال درخواست تمدید بر اقامت موقت خود ، می تواند ازاثرات منفی و جبران ناپذیری جلوگیری کند . به عنوان مثال :

  • افرادی که دارای مجوز های تحصیل و کار در کانادا هستند در طول دوره پردازش مشروط بر اینکه قبل از تاریخ انقضا نسبت به ارسال تمدید اقدام کرده باشند می توانند در طول دوره انتظار، همچنان به کار و تحصیل خود ادامه دهند.
  • افرادی که درخواست تمدید را پس از تاریخ انقضاء مجوز ارسال کرده اند در طول دوره پردازش اجازه ادامه کار و تحصیل در کانادا را نخواهند داشت
  • در صورت تایید درخواست تمدید،  مجوزکار و یا تحصیل جدید صادر و  متقاضی با رعایت شرایط مندرج در  مجوز می تواند به کار و یا تحصیل خود در کانادا ادامه دهد.
  • در صورت رد تقاضا موقعیت قانونی اقامت موقت فرد از تاریخ صدور نامه باطل وملزم  به اجرای یکی از  شرایط زیر خواهد شد
  • در صورتی که متقاضی درخواست تمدید راپس از تاریخ انقضا ارسال کرده باشد ادره مهاجرت و شهروندی فرصت ۹۰ روزه جهت ارسال درخواست احیاء مجدد اقامت موقت را به وی در نامه رد تقاضا خواهد داد . باید به این مهم توجه کرد که  در طول دوره پردازش درخواست احیاء موقعیت اقامت موقت ، وی  اجازه کار و تحصیل را در مدت پردازش اکیداً نخواهد داشت .
  • در صورتی که در خواست پس از فرصت ۹۰ روزه احیاء  ارسال شود ، دیگردر نامه پاسخیه اداره مهاجرت متقاضی ملزم به ترک فوری کانادا خواهد شد.

 

متقاضیانی که ملزم به ترک کانادا هستند ، برای اثبات اینکه موقعیت قانونی خود را در طول دوره پردازش بر اساس قوانین حفظ و رعایت کرده اند ،  ارایه مدرک اثبات سابمیت و رسید پرداخت هزینه بررسی کافی است . نامه از کارفرما مبنی بر تایید اینکه  کار خود را ترک نموده ویا  موسسه تحصیلی مبنی بر اینکه ادامه تحصیل در طول دوره پردازش متوقف شده  نیز می تواند موثر واقع شوند . علاوه بر این  در صورت ترک کانادا جهت  تسهیل سازی روند ورود مجدد نیز،  این مدارک می توانند جهت ارائه به افسران مرزی تاثیر گذار باشند.

در نتیجه مهمترین قدم برای حفظ موقعیت قانونی اقامت موقت در کانادا ، توجه کامل به تاریخ انقضا مجوز واینکه   چه زمانی باید برای تمدید اقدام شود ، ضروری است .ز آنجایی که هم اکنون به طور تقریبی دوره بررسی درخواست تمدید مجوز های موقت در  داخل کانادا عمدتاً  بالغ بر ۶ ماه به طول می انجامد لذا توصیه بر این است که چندین ماه قبل از انقضا نسبت به ارسال درخواست تمدید اقدام گردد.

نکته مهمی که اکثراً متاسفانه به علت عدم آگاهی به آن توجه نمی شود ،  تمدید ویزای اقامت موقت فرزندان وابسته و کمتر از ۱۸ سالی است که به همراه والدین دارای مجوز های تحصیل و کار در کانادا حضور دارند . باید توجه کرد که فرزندان همراه به طور اتوماتیک به واسطه تمدید مجوز والدین موقعیت اقامت موقت معتبر بدست نخواهند آورد بلکه باید برای  آنان نیزهمزمان با والدین  درخواست تمدید اقامت موقت ارسال نمود.

نویسنده : معصومه علیمحمدی
مشاور رسمی مهاجرت

www.icpimmigration.com

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 7 =