در رستوران‌های کانادا چقدر باید انعام دهید؟

طبق نظرسنجی انجام شده توسط Restaurants Canada، کانادایی‌ها نسبت به قبل از همه گیری کرونا بیشتر به پیش‌خدمت ها و متصدیان بار انعام می‌دهند.

به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، این نظرسنجی که در آوریل ۲۰۲۲ از ۱۵۰۰ کانادایی انجام شد، نشان داد که ۴۴ درصد از پاسخ دهندگان موقع صرف غذا در یک رستوران، درصد بیشتری از صورت‌حسابشان را نسبت به قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ انعام می‌دهند.
با اینکه انعام استاندارد برای سرویس میز در سراسر کانادا قبل از همه‌گیری حدود ۱۵ درصد بود، از سال ۲۰۲۰ در اکثر استان ها به ۲۰ درصد نزدیک شده است. طبق این گزارش، از آوریل ۲۰۲۲، کانادایی‌ها به طور متوسط ۱۷٫۶ درصد انعام می دهند.
برخی این افزایش را به تغییر درک عمومی نسبت به کار خدماتی نسبت می‌دهند و درک این که کارکنان رستوران چقدر سخت کار می کنند؛ به ویژه در شرایط فعلی کمبود نیروی کار که فشار کار را بر آنها بیشتر کرده است.

مقایسه متوسط انعام در استان های کانادا در سال ۲۰۲۲

– بریتیش کلمبیا
در بریتیش کلمبیا که حداقل دستمزد ساعتی ۱۵٫۶۵ دلار است، از آوریل ۲۰۲۲، افراد به طور متوسط ۱۷ درصد از صورت حساب را انعام پرداخت می کنند.
– آلبرتا
در آلبرتا که حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ دلار است، به طور متوسط ۱۷٫۵ درصد از صورت حساب به عنوان انعام دریافت می شود.

– ساسکاچوان
در ساسکاچوان، با حداقل دستمزد ساعتی ۱۱٫۸۱ دلار، افراد به طور متوسط در ۱۴٫۹ درصد از مبلغ صورت حساب را انعام می دهند.
– منیتوبا
در منیتوبا با حداقل دستمزد ساعتی ۱۱٫۹۵ دلار، متوسط انعام ۱۴٫۹ درصد مبلغ از صورت حساب است.

– انتاریو
در انتاریو که حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ دلار است، مردم به طور متوسط ۱۸٫۹ درصد از مبلغ صورت حساب را انعام می دهند.
– کبک
در کبک با حداقل دستمزد ساعتی ۱۱٫۴۰ دلار برای کارگران صنعت خدمات، به طور متوسط ۱۷ درصد از مبلغ صورت حساب به عنوان انعام دریافت می شود.
– نیوبرانزویک
در نیوبرانزویک، که حداقل دستمزد ساعتی ۱۲٫۷۵ دلار است، برای صرف غذا در بیرون از خانه به طور متوسط ۱۶٫۳ درصد از صورت حساب به عنوان انعام دریافت می شود.
– جزیره پرنس ادوارد
در جزیره پرنس ادوارد با حداقل دستمزد ساعتی ۱۳٫۷۰ دلار، متوسط انعام پرداختی، ۱۶٫۳ درصد از مبلغ صورت حساب است.
– نوا اسکوشیا
در نوا اسکوشیا که حداقل دستمزد ساعتی ۱۳٫۳۵ دلار است، برای صرف غذا در خارج از خانه به طور متوسط باید ۱۶٫۳ درصد از مبلغ صورت حساب را پرداخت کرد.
– نیوفاندلند و لابرادور
در نیوفاندلند و لابرادور با حداقل دستمزد ساعتی ۱۳٫۲۰ دلار ، افراد به طور متوسط ۱۶٫۳ درصد از مبلغ صورت حساب را انعام می دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.