یک چهارم کارمندان عادی کبک واجد شرایط بازنشستگی

حدود یک چهارم از کارمندان عادی شهر کبک واجد شرایط بازنشستگی در طی پنج سال آینده خواهند بود؛ یعنی 1050 پست برای جایگزینی که چالشی برای جذب نیرو و حفظ مهارت ها در سیستم شهرداری ایجاد می کند.

مدیر كل شهرداری اعلام کرد: “ما باید پست ها را پر كنیم و اطمینان حاصل كنیم كه نیروی كار ما كاملاً واجد شرایط باشد. این کار در جهت رفع نیازها و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان صورت خواهد گرفت.

این یک قرارداد مهم است. شهرداری حدود 7300 کارمند دارد که 4427 نفر از آن ها کارمند رسمی هستند و حدود 24٪ از این افراد واجد شرایط بازنشستگی خواهند بود.”

یافتن این 1000 کارمند کار مهمی است و در شرایط فعلی نیروی کار در کبک، بسیار دشوار خواهد بود.

شهردار اجرای اقدامات ویژه در جهت ساماندهی زمان کار برای حفظ رقابت را یادآور می شود به گونه ای که همه تلاش خود را برای جذب آن ها به کار گیرند چرا که این مسئله، چالشی بسیار بزرگ است.

این کارمندان، هرکدام در حوزه خود، به حفظ و اجرای فعالیت ها در طول سال کمک می کنند. طبق چشم انداز 2020-2025 سندی که در آن برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار ارائه شده است، پر کردن همه پست های خالی امری ضروری خواهد بود.

افزایش متقاضیان

از آنجا که تعداد متقاضیان کار در حال افزایش زیاد است، رقابت بیشتر می شود و این سازمان بیش از هر زمان دیگری به اجرای یک استراتژی توسعه یکپارچه برای جذب و حفظ کارمندان متعهد متکی خواهد بود.

منابع موجود برای تأمین نیازهای نیروی کار عمدتاً از بین جوانانی که در حال تحصیل هستند، حاصل خواهد شد(54٪).

شهرداری همچنین به مهاجران و کارمندان فعلی آن متکی است و از آن ها خواسته می شود بازنشستگی خود را به تعویق بیاندازند.

به گفته یک متخصص با توجه به اینکه استخدام باید ” از بین جوانان”  صورت گیرد، برای حفظ تخصص نیز چالش دیگری وجود خواهد داشت، بنابراین متقاضیان باید تجربه کافی داشته باشند.

کمبود کارمندان دولت به ویژه در این زمینه های شغلی بسیار زیاد است: کادر اداری، پشتیبانی اجرایی، فناوری اطلاعات، تصفیه آب، مدیریت، حسابداری، امور مالی، مکانیزاسیون.

به منظور جذب نیرو، شهرداری طی 5 سال آینده “استراتژی ویژه ای” را پیاده سازی خواهد کرد و با شروع سال 2020 ، نیز 500 هزار دلار دیگر در بخش منابع انسانی خود برای رفع این چالش اختصاص می دهد.

براساس آخرین آمارها، شهر کبک دارای 4427 کارمند دائمی، 872 کارمند موقت و 2025 کارمند پاره وقت می باشد؛ یعنی معادل 5116 شغل تمام وقت. آن ها به طور متوسط 14.2 سال سابقه کار دارند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.