کمتر از 24 ساعت برای ارسال اظهارنامه مالیاتی فرصت دارید

اگر می خواهید به دلیل دیرکرد در اظهارنامه مالیاتی جریمه نشوید، فقط امروز 30 آوریل 2019 تا ساعت 23:59 فرصت دارید.

افرادی که درآمد شرکت و یا شرکت های همکار خود را اظهار می کنند تا 17 ژوئن فرصت دارند تا اظهارنامه های خود را برای اداره درآمدهای کبک و تا 17 ژوئن برای اداره درآمدهای کانادا (فدرال) ارسال کنند. در غیر این صورت، همه درآمدهای سال 2018 بایستی تا قبل از اول می 2019 به اداره های درآمد استانی و فدرال ارسال شود.

منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + سه =