کاهش و یا حذف جریمه ی عدم پرداخت کرایه ی حمل و نقل برای خردسالان و مسافران کم درآمد

برن ابی از دولت بریتیش کلمبیا می خواهد کرایه حمل ونقل را به نحوی تنظیم کند که جوانان و افراد کم درآمد استطاعت مالی برای پرداخت و استفاده از آن را داشته باشند.
روز دوشنبه شورا رای به ارسال دو تصمیم خود به کنوانسیون شهرداری های بریتیش کلمبیا را صادر کرد:
اولین خواسته آنها حذف یا کاهش جریمه ها برای اقشار کم درآمد و قراردادن جایگزینی برای جریمه های مالی افرادی است که به آنها بلیط داده می شود. 52 دلار اعانه پرداختی ماهانه به افراد توان یاب در بریتیش کلمبیا کمتر از هزینه استفاده از وسایل نقلیه در بیشتر مناطق این استان است.
دومین خواسته حذف و یا کاهش کرایه ها برای این اقشار است. مالیات در نظر گرفته شده بر ای کرایه ها به طور نامناسبی بر زندگی این اقشار جوان و کم درآمد اثر می گذارد.
موافقت با این تقاضا در ماه سپتامبر توسط نمایندگان شهرداری به رای گذاشته شده و نتیجه اعلام خواهد شد.

نظرات بسته شده است.