کانادا از جوامع اقلیت فرانکوفون (فرانسه زبان) حمایت می کند

کانادا از 7 سازمان در سراسر کشور پشتیبانی می کند تا به تازه واردان فرانسه زبانی که قصد اقامت در جوامع فرانکوفون را دارند خدمات آموزش زبان رسمی ارائه دهند.

تازه واردها آموزشهایی دریافت می کنند که به بهبود مهارتهای آنها در یک زبان کمک می کند، این در حالی است که آموزش های فشرده تر مهارت های زبان دوم را بسته به نیازهایشان دریافت می کنند. توانایی ارتباط برقرار کردن به هردو زبان رسمی در جوامع فرانسه زبان اهمیت دارد ازین جهت که زبان انگلیسی در آن زبان رسمی مورد استفاده در محیط کار است و زبان فرانسه بیشتر در اجتماع، خانه و دیگر موقعیت های اجتماعی کاربرد دارد.
این سازمان ها پروژه هایی را شروع می کند که:
• به تازه واردین کمک می کند که مهارت های خود را در هر دو زبان بهبود ببخشند تا بتوانند کار پیدا کنند و مشارکت فعال در جامعه خود داشته باشند
• آموزش زبان ترکیبی به صورت شخصی (خودآموز)و آنلاین ارائه می دهد که انعطاف پذیر و قابل دسترس است
کانادا متعهد به ترویج زبانهای رسمی در سراسر کشور برای جذب تازه واردان ماهر مورد نیاز برای پر کردن خلاء نیروی کار است.
مک دوکورسی، دبیر پارلمان وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی در این ارتباط بیان داشته است:
– “فرانکوفونها در سرتاسر کشور تمایل دارند که تازه واردان فرانسوی زبان را جذب کنند تا آنهااین جوامع را برای همیشه خانه ی خودشان قرار دهند. با استفاده از این پروژه ها، تازه واردان احساس پذیرفته شدن در جوامع اقلیت فرانسوی ما را خواهند داشت و رشد خواهند کرد و رفته رفته تبدیل به اعضای فعال در جوامع ما خواهند شد.”
ملانی جولی، وزیر گردشگری، زبان رسمی و فرانکفونی می گوید:
– “هدف کلیدی برنامه ی ما برای رشد و توسعه جوامع فرانکوفون، دستیابی به راهکاری جهت یکپارچه سازی فرانسه زبان هاست. به همین خاطر است که ما متعهد هستیم تا سال 2023، 4.4 درصد مهاجران فرانسه زبانمان را به جوامع اقلیت فرانکوفون جذب کنیم.”
• برای این پروژه ها طی 4 سال تا 7.6 میلیون دلار بودجه تخصیص داده می شود.

• برنامه یکپارچه سازی فرانسه زبان ها، مجموعه ای از خدمات سکونت(بعد از مهاجرت) است که هدف آن تسهیل ادغام و برقراری روابط پایدار میان تازه واردین فرانسه زبان و جوامع اقلیت فرانکوفون است.

• همانطور که در بودجه سال 2018 اعلام شد و در طرح عملیاتی برای زبان های رسمی 2018-2023 ذکر شد، دولت طی 5 سال آینده تقریبا 36.6 میلیون دلار برای تقویت پروژه ی یکپارچه سازی فرانسه زبان ها، ایجاد ارتباطات پایدار بین تازه واردین فرانسوی و جوامع اقلیت فرانکوفون سرمایه گذاری می کند.

• در نوامبر 2018، اداره ی مهاجرت کانادا از ایجاد یک مدل ارائه خدمات جدید به مهاجران فرانسه زبان خبر داد؛ این برنامه در راستای کمک به آنها در جهت آمادگی برای ورود به کانادا و همچنین خدمات سکونت برای مهاجران فرانسه زبان که به فرودگاه بین المللی پیرسون در تورنتو می آیند، کمک می کند.

• در چارچوب برنامه ی the Welcoming Francophone Communities ، 14 جامعه انتخاب شده اند تا مجموعا 12.6 میلیون دلار را در طول 3 سال دریافت کنند؛ این بودجه برای پروژه هایی است که به تازه واردان فرانسوی زبان کمک می کند تا حس پذیرفته شدن و پیوستن به جامعه ی فرانکوفون را داشته باشند و شروع آن از سال 2020 خواهد بود.

نظرات بسته شده است.