پهباد یا آمبولانس؟ کدام سریعتر هستند؟

محققان در انتاریو در حال تلاش برای یافتن راهی هستند تا تجهیزات فوری پزشکی در زمان ثبت حادثه در سریعترین زمان ارائه شوند و پرسشی که مطرح می¬کنند این است: آمبولانس سریعتر به محل اورژانس پزشکی می¬رسد یا پهباد؟
برای بررسی این موضوع، ماه گذشته پرسنل پزشکی، یک مورد ایست قلبی را در منطقه¬ای روستایی در شمال تورنتو شبیه سازی کردند.
تست پروژه آزمایشی با یک تماس ساختگی با اورژانس و اعزام آمبولانس از مرکز فوریتهای پزشکی منطقه آغاز شد؛ همزمان یک پهباد با کنترل از راه دورکه حامل تجهیزات لازم برای احیای قلب بود، از یک پارک صنعتی در آن حوالی به پرواز درآمد.
از آنجایی که آمبولانس برای رسیدن به محل اورژانس فرضی که تقریبا در هشت کیلومتری واقع شده بود، به ترافیک برمی¬خورد، پهباد که از بالا حرکت می¬کرد، هربار زودتر به محل رسید.
دکتر شلدون چسکز، متخصص طب اورژانس و محقق در مرکز علوم بهداشت سانی بروک گفت:
“شگفت انگیز بود که میتوانستید یک پهباد را از دور ببنید که به طرف شما می¬آید و به زمین میشیند، درحالیکه هنوز اثری از آمبولانس دیده نمی¬شود.”
پهبادهای پروژه آزمایشی، توسط Drone Delivery Canada تامین شده بودند که قادر به پرواز با سرعت حدود 80 کیلومتر در ساعت برای آزمایش بودند. در طی چهار یا پنج آزمایش انجام شده محققان، پهبادها به طور متوسط 3 تا 4 دقیقه زودتر از آمبولانس به محل رسیدند.
این پزشک گفت: ” این چند دقیقه ظاهرا کم اما ارزشمند می¬تواند نتیجه یک مورد ایست قبلی را تماما زیر و رو نماید زیرا فرد حاضر در محل می¬تواند تا زمان رسیدن آمبولانس و پرسنل اورژانس، به کمک تجهیزات احیای قلبی که پهباد رسانده، اقدامات اولیه را برای بیمار انجام دهد.
“امید به زنده ماندن در موارد ایست قلبی، در جوامع روستایی بسیار ناچیز است، بنابراین استفاده از پهبادها می¬تواند واقعا تغییرات معناداری ایجاد کند.”
اولین بار، پهبادها در آمریکا و برای انتقال یک عضو قطع شده مورد استفاده قرار گرفتند که برای عمل پیوند به مرکز پزشکی دانشگاه مریلند منتقل شد.
این تابستان قرار است که پهبادهای بیشتری در اونتاریو آزمایش شوند تا مشخص شود که آیا محققین می-توانند روشی پیدا کنند که فرود پهبادها یا پایین آوردن تجهیزات احیای قلب را، سریعتر کند یا خیر. همچنین مطالعاتی انجام خواهد شد در زمینه استفاده¬ی ساده تر از تجهیزات برای افرادی که در محل حضور دارند، احتمالا از طریق گوشی¬ هوشمند یا برنامه¬¬ای که بتوان به کمک آن، حین امدادرسانی، با این افراد در تماس بود.
دکتر چسکیز معتقد است که در آینده ای نه چندان دور، پهبادها در امدادرسانی به کار گرفته خواهند شد:
“سوالی در ذهن من نمانده و بزودی این اتفاق می¬افتد و ما در یکسال تا 18 ماه آینده، شاهد حضور پهباد ها در امکانات مرکز فوریت های پزشکی 911 خواهیم بود.

نظرات بسته شده است.