• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

911

12ژوئن
پهباد یا آمبولانس؟ کدام سریعتر هستند؟

پهباد یا آمبولانس؟ کدام سریعتر هستند؟

محققان در انتاریو در حال تلاش برای یافتن راهی هستند تا تجهیزات فوری پزشکی در زمان ثبت حادثه در سریعترین زمان ارائه شوند و پرسشی که مطرح می¬کنند این است: آمبولانس سریعتر به محل اورژانس پزشکی می¬رسد یا پهباد؟ برای بررسی این موضوع، ماه گذشته پرسنل پزشکی، یک مورد ایست قلبی را در منطقه¬ای روستایی […]