فرانسوی زبان‌های کانادا رو به کاهش هستند

آخرین سرشماری ها نشان می دهد که نسبت کانادایی‌هایی که اغلب در خانه فرانسوی صحبت می کنند، تقریباً در همه استان‌ها و مناطق، از جمله کبک، رو به کاهش است.

به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، آژانس آمار کانادا روز چهارشنبه گزارش داد که درصد کانادایی‌هایی که در خانه عمدتاً فرانسوی صحبت می‌کنند از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۹٫۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. همه استان‌ها و مناطق شاهد کاهش بوده‌اند، به غیر از یوکان که این رقم از ۲٫۴ به ۲٫۶ درصد افزایش یافته است.
در کبک، درصد افرادی که در خانه فرانسوی صحبت می کنند از سال ۲۰۰۱ در حال کاهش است.
همچنین با نگاه به نسبت افرادی که اولین زبان رسمی آنها انگلیسی یا فرانسوی است، مشخص می شود که بیش از سه نفر از هر چهار کانادایی انگلیسی را به عنوان اولین زبان رسمی خود گزارش می دهند، این رقم در طول یک دوره پنج ساله افزایش یافته است.
این در حالی است که نسبت افرادی که فرانسوی را به عنوان اولین زبان رسمی خود اعلام کرده اند کاهش یافته است.
به گفته جامعه شناسان، مهاجرت و نقش آن در ترکیب جمعیت، اثری کلیدی در رابطه با این نسبت ها در کانادا بازی می کند.
با توجه به اینکه مهاجران موقت کمتر به زبان فرانسه صحبت می کنند، افزایش مهاجرت موقت ممکن است بر این زبان در کبک تأثیر بگذارد.
بر اساس یک مطالعه جدید، در حالی که ساکنان غیردائم ۹ درصد از مهاجران بین المللی به استان را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ تشکیل می دادند، این تعداد تا سال ۲۰۱۹ به ۶۴ درصد افزایش یافته است.
در کبک، تعداد کانادایی‌هایی که انگلیسی را به عنوان اولین زبان رسمی خود اعلام کرده‌اند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است؛ در حالی که از هر ۱۰ کبکی یک نفر عمدتاً در خانه انگلیسی صحبت می کند.
با افزایش تنوع زبانی، درصد کانادایی‌هایی که انگلیسی یا فرانسوی را به عنوان زبان مادری خود گزارش کرده‌اند هم کاهش یافته است.

این آژانس، زبان مادری را به‌عنوان زبان اول شهروندی تعریف می‌کند که در خانه در دوران کودکی آموخته شده و هنوز توسط فرد قابل درک است.

با اینکه بعضی از مردم تاکید زیادی بر از دست دادن موقعیت زبان فرانسوی در کبک دارند، این پدیده قبلاً برای زبان انگلیسی در مناطقی مانند تورنتو اتفاق افتاده است که تقریباً نیمی از زبان مادری ساکنان آن انگلیسی نیست.
اداره مهاجرت کانادا در سال ۲۰۱۹ برنامه‌ای را برای تقویت مهاجرت فرانسوی زبانان به مناطقی به جز کبک در کانادا اعلام کرد و امیدوار است تا سال ۲۰۲۳ سهم مهاجران فرانسوی زبان به ۴٫۴ درصد افزایش یابد.
در سال ۲۰۲۱، ۳٫۶ درصد از افرادی که وارد کانادا – به جز کبک – شدند، مهاجران فرانسوی زبان بودند.

دوزبانه‌های انگلیسی-فرانسوی در طول دوره پنج ساله تغییر نداشته اند و ۱۸ درصد از کانادایی ها می توانند به هر دو زبان مکالمه کنند.
با این حال، نگاهی دقیق تر به آمار نشان می دهد که نرخ دوزبانگی در کبک افزایش اما در بقیه کانادا کاهش یافته است.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =