صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

 اطلاعات نقل شده از انجمن رستوران های کبک نشان می دهد، 6،485 فرصت شغلی برای آشپز، پیشخدمت و کارکنان آشپزخانه در سراسر کبک وجود دارد.

فرانسوا مونیر نایب رئیس رستوران داران کبک گفت:” اگر بگوییم که با وجود چنین شرایطی تمام رستوران ها بسته می شوند به غلو کردن متهم می شویم اما ما واقعا به نیروی کار خارجی چه موقت و چه دائم نیازمندیم. تابستان امسال من شاهد بسته بودن رستوران ها در اوایل هفته بودم. سود دهی این رستوران ها تحت تاثیر این مساله است. ما برای رستوران ها مشتری داریم اما نمی توانیم نیرویی جهت ارائه خدمات به آن ها پیدا کنیم.”

انجمن به نمایندگی 5،550 رستوران دار گفت شرایط آن ها بحرانی است و آمار نشان می دهد در سال 2018 به تعداد 14،000 فرصت شغلی برای آشپز، پیشخدمت و  کارکنان آشپزخانه در سراسر کبک وجود داشت.

چنین فرصت های شغلی به طور سنتی توسط جوانان کبکی پر می شد اما شرایط دیگر اینگونه نیست. جمعیت جوان بین 15 تا 24 سال از سال 2012 تا به حال 8 درصد کاهش یافته است.

پیش بینی می شود تا سال 2025 این تعداد مشاغل کسب نشده به 10،000 فرصت شغلی برسد.

دولت ائتلافی کبک تعداد مهاجران را به 40،000 نفر در سال 2019 با هدف بهبود آموزش زبان فرانسه و برنامه های یکپارچه سازی کاهش داد.

حال دولت کبک قصد دارد تا سال 2022 تعداد پذیرش را به 52،500 نفر درسال برساند.

انجمن رستوران های کبک فرآیند برنامه حال حاضر برای به کارگیری نیروی کار موقت را برای رستوران داران کوچک، گران و طاقت فرسا می داند. همچنین این برنامه گروه های مشخصی از کارگران مانند کارگران آشپزخانه و شست و شوی ظروف- که بیشترین نیروی مورد نیاز رستوران ها است- را از این دسته بندی خارج می کند.

این انجمن خواستار قوانین انعطاف پذیرتری است. مانند آن چه برای بخش کشاورزی وضع شده که به موجب آن در فصل برداشت محصول هزاران کارگر موقت به کار گرفته می شوند.

به گفته نایب رئیس این انجمن، بدون کارگر بیشتر، کبک شاهد رستوران هایی با کیفیت و خدمات پایین و به دور از استانداردهای تعریف شده برای این صنعت خواهد بود.

به جز صنعت رستوران داری با 220،000 نیرو و فروش کل به مبلغ 134 میلیارد دلار،  شورای کارفرمایان کبک نیز خواستار افزایش مهاجران است. آن ها اعلام کردند تا سال 2026 کبک به دلیل بازنشسته شدن افراد و رشد اقتصادی نیاز دارد تا برای 314 هزار فرصت شغلی تامین نیرو داشته باشد.

آن ها از دولت کبک می خواهند تعداد پذیرش مهاجران را به 60،000 نفر در سال افزایش دهد.

در این جلسه دولت کاملا با دیدگاه این دو گروه مخالف بود که معتقدند کبک باید یک کشور مستقل باشد.

به گفته یکی از مقامات کبک می توان این تعداد را به 50 هزار یا 100 هزار رساند اما این دولت فدرال است که  فرآیند مهاجرت را کنترل می کند و تا زمانی که یک کشور مستقل نباشد نمی تواند کنترل این فرایند را کاملا در اختیار داشته باشد.

گروه شورای کارفرمایان کبک می گوید کانادا همیشه از مهاجرت به عنوان ابزاری برای کاهش جمعیت فرانسه زبان ها استفاده کرده است.

مارتین اوله، رهبر پیشین حزب بلوک کبکوا، در این جلسه گفت بحث درباره مهاجرت در تمامی سطوح عجیب است زیرا کبک یک کشور مستقل نیست.

ژولین-برت وزیر مهاجرت کبک در این جلسه به مارتین اوله گفت:” فکر نمی کنم امروز بتوان این مساله را تعیین کرد. من چنین قدرتی ندارم و این مساله ای است که مردم کبک باید انتخاب کنند.”

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.