شرکت های تولید کننده کبکی خواستار نیروی کار مهاجر بیشتر

کمبود نیروی کار در کبک به شرکت های تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک آسیب می رساند. حدود بیست شرکت از جمله Béton Préfabriqué du Lac ، نامه سرگشاده تولیدكنندگان و صادرکنندگان كبك را امضا كردند و خواستار مداخله سریع دولت لوگو برای تشویق مهاجرت بودند.

این نامه توسط نمایندگان بسیاری از شرکت ها امضا شد.

19400 پست خالی در شرکت های تولیدی در سراسر کبک وجود دارد.

امضا کنندگان می گویند وقت آن است که اقدامی صورت گیرد زیرا کمبود نیروی کار تا حد زیادی کسب و کار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

رد قراردادهای جدید و فرصت های شغلی، کندی سرمایه گذاری و توسعه محصولات جدید و همچنین استخدام افراد فاقد صلاحیت از پیامدهای کمبود نیروی کار به شمار می آید.

بهترین راه درآمدزایی برای کبک صادرات دانش، تخصص و محصولات است.

بخش تولید  با24000 شرکت در کبک و445000 کارگر 89٪ صادرات را به خود اختصاص داده است. بنابراین، نمی توان اجازه داد بخش تولید که برای اقتصاد بسیارحیاتی است، تحت تأثیر وضعیت موجود تضعیف شود.

اجازه به مهاجران بیشتر

امضاکنندگان از دولت می خواهند با اجازه دادن به مهاجران بیشتر برای پر کردن جای های خالی، سریع وارد عمل شود زیرا  برای تأمین نیازها، کارگران واجد شرایط کافی وجود ندارد.

آن ها خواستار انعطاف پذیری بیشتر برای تسهیل ورود کارگران جدید هستند. همچنین می خواهند که برنامه کارگران موقت خارجی (PTET) ، که کارگران خارجی را برای یه دوره حداکثر سه ساله دعوت می کند، با نیازهای فعلی سازگار باشد.

باید بین نیازهای شرکت ها و بازار کار یک تعادل واقعی برقرار شود. آن ها تأکید دارند که قانون حداکثر 10 درصدی کارگران خارجی در هر کارخانه باید حذف شود یا ویزاهای کارگران با مهارت کمتر از یک تا سه سال تمدید شود. به عقیده امضا کنندگان، این برنامه مختص به زمانی بود که آن ها می خواستند از مشاغل کارگران کانادایی حمایت کنند، اما اکنون شرایط بسیار تغییر کرده است.

امضا كنندگان بر این باورند كه فن آوری های اتوماسيون و رباتيك شیوه های مهیجی هستند، اما کمبود كارگران ماهر اجرای این فن آوری های جديد را دشوار می کند.

در حال حاضر کمبود 19400 نیروی کار کاملا احساس می شود و این بحرانی بودن اوضاع را نشان می دهد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.