دولت کانادا شرکت های هواپیمایی را مجبور به پذیرایی از مسافران و پرداخت 1000 دلار در صورت تاخیر کرد

طبق قانون جدید که از 15 جولای 2019 اجرایی می شود اگر شرکت هواپیمایی بیش از ظرفیت هواپیما بلیط فروخته باشند و مجبور به رد مسافر و عدم پذیرش آن شوند، مسافر می تواند تا سقف 2400 دلار از آن ها خسارت دریافت کند و همچنین باید در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن بار، به مسافر به آن خسارت پرداخت کنند.

 

طبق این قانون شرکت های هواپیمایی در صورت تاخیر باید از مسافران پذیرایی و تا سقف 1000 دلار به مسافران خسارت پرداخت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.