دادستان ایاندیوریو یک مرد اهل آلبرتا را به قتل یک افسر پلیس متهم کرد

روز دوشنبه، اسکار آرفمن متهم به قتل یک افسر پلیس به نام جان دیویدسون شد.
دادستان ایاندیوریو می گوید: “دو روز قبل از وقوع حادثه، آرفمن خودروی ماستنگ را از یک فروشنده ی خودرو بدون پرداخت وجهی برده است.کارکنان نمایشگاه به دنبال خودرو آن را در پارکینگ معلولین پیدا کرده و مدیر آنها با پلیس تماس می گیرد.”
ایاندیوریو اظهار داشت:” شماره پلاک خودرو به خواهر آرفمن تعلق داشت. قبل از رسیدن پلیس به محل، آرفمن به سمت خودرو بازگشت و با مدیر نمایشگاه خودرو رو به رو شد. در این هنگام او قصد حمله با چاقو به مدیر را داشت و سپس با دسترسی به اسلحه داخل خودرو، به سمت خودروی مدیر شلیک کرد.”
جان دیویدسون اولین افسر پلیسی بود که در محل حادثه حاضر شد. لحظه ای که او در حال پیاده شدن از خودرو بود، آرفمن که در کمین او نشسته بود، او را هدف شلیک گلوله قرارداد. او با صورت روی زمین افتاده بود. بدون حرکت و در حال خون ریزی بود. آرفمن به او نزدیک شد و دوباره به او شلیک کرد.
دیویدسون به مدت 11 سال در دپارتمان پلیس فراسرولی مشغول به کار بود و قبل از ورود به کانادا در سال 1993 در بریتانیا وارد نیروی افسران پلیس شد. او یک همسر و پدر 3 فرزند بود.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.