برنامه ی دسترسی به مراکز گردشگری کبک(PAET)-کمک مالی بیش از 265،000 دلار برای بهبود دسترسی به مراکز گردشگری در کبک

خانم کارولین پرولکس وزیر گردشگری، و آقای آندره لوکلرک مدیر و بنیانگذار سازمان Kéroul اعلام کردند:
به منظور تسهیل دسترسی به مکان ها و مراکز گردشگری برای افراد توان یاب، دولت کبک به همراه سازمان Kéroul افتخار این را دارد که اعلام کند که بالغ بر 265870 دلار کمک مالی برای حمایت از تکمیل 9 پروژه و بهبود مالی دو پروژه ی دیگر در 8 منطقه ی کبک تخصیص داده شده است.

لازم به یاد آوری است که ژانویه ی گذشته، خانم وزیر اجازه ی افزایش حداکثری مبلغ کل کمک مالی را به ازای هر پروژه صادر کرده بود. مبلغی که قبلا $ 20،000 تعیین شده بود، اکنون می تواند به $ 50،000 برسد. این برنامه 5 میلیون دلار تا سال 2022 در اختیار صنعت گردشگری خواهد گذاشت.
به گفته ی آقای لوکلرک با استفاده از کمک مالی اعلام شده، 27 موسسه ی گردشگری قادر خواهند بود تا اماکن خود را برای دسترسی افراد توان یاب تجهیز کنند.
وزارت گردشگری مدیریت برنامه ی PAET را به Kéroul سپرده است. این سازمان از سال 1987 شریکی ممتاز در کار بهبود دسترسی است. هدف این برنامه این است که به موسسات گردشگری امکان دسترسی به کمکهای مالی را بدهد، تا از این کمکهای مالی در جهت تغییر یا بهبود زیرساختهایشان به منظور قابل دسترس شدن یا بهبود خدماتشان استفاده کنند.
به طور خاص، اهداف دنبال شده توسط این برنامه عبارتند از:
• تسهیل دسترسی به مراکز گردشگری در کبک برای افراد توان یاب؛
• رعایت استانداردهای طراحی بدون مانع (مطابق آئین نامه ی ساخت و ساز کبک) در زمان تکمیل پروژه ها؛
• با توجه به استراتژی توسعه پایدار دولت 2015-2020، تشویق به گردشگری معتبر ؛
• Kéroul هریک از موسسات را به منظور شناسایی عناصری که برای بهبود دسترسی نیاز به اصلاح دارند همراهی می کند.
• Kéroul که در سال 1979 تاسیس شده است، یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف آن تسهیل دسترسی به موسسات، فعالیت ها و خدمات گردشگری و فرهنگی در کبک است.

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.