با این تمرین به جنگ تنهایی بروید

نکته جالب درباره تنهایی این است که همه ما آن را تجربه کرده‌ایم. تنهایی یک احساس ذهنی است که اصولا با عدم پویایی روان، افسردگی، و احساس فقدان هدف در زندگی همراه خواهد بود. با این حال، تنهایی بر اساس تعداد افراد اطراف شما تعیین نمی‌شود؛ شما می‌توانید تنها با یک یا دو نفر در ارتباط بوده و در صورت داشتن روابط قوی با آنها احساس رضایت کامل کنید. از آن سمت، شما ممکن در محیط تحصیل یا کار، با صدها نفر احاطه شده باشید اما عمیقا احساس تنهایی کنید.

دیدگاه ذهنی شما بیشتر از آنچه تصور می‌کنید، بر زندگی‌تان تأثیر خواهد گذاشت. در واقع، اگر ذهن شما تصویر مشخصی از آنچه شما هستید و آنچه می‌خواهید داشته باشد، تشخیص و کاهش تأثیرات تنهایی بسیار آسان خواهد شد. در این مطلب، یک تمرین ساده وجود دارد که به شما برای حل مسئله تنهایی کمک خواهد کرد.

این تمرین به منظور دور شدن از اهداف بیرونی در زندگی، و حرکت به سوی اهداف درونی بوده، و دارای 3 مرحله است:

1. خود را در پنج سال آینده تصور کنید. (بنابراین اگر شما 27 ساله هستید، نسخه 32 ساله خود را تصور کنید.) تصور کنید که در حال انجام چه کاری هستید.

2. پنج مورد را برای خودتان ذکر کنید که باعث خوشحالی شما در پنج سال آینده خواهد شد. این پنج مورد را به ترتیب اولویت در نظر بگیرید. (بنابراین شماره 1 دارای بالاترین ارزش خواهد بود.)

3. در آخر، شما باید موارد 1 و 2 را که باعث رضایت شما در پنج سال آینده است، در اولویت قرار دهید؛ زیرا این دو مورد نشان دهنده اهداف درونی شما است. بدین ترتیب شما ممکن است هر سال اهداف شماره 3، 4، و 5 خود را تغییر دهید (زیرا آنها اهداف بیرونی هستند)، اما 2 مورد اول همواره در زندگی شما حائز اهمیت است.

این تمرین را هر هفته به مدت یک ماه انجام دهید و ببینید که چگونه اولویت‌های شما تغییر خواهد کرد؛ زیرا به چیزهایی که واقعاً اهمیت دارند توجه بیشتری می‌کنید. آنچه بیشتر روی آن تمرکز می‌کنید شما را به فردی با انگیزه تبدیل خواهد کرد.

خواندنی‌های دیگر...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.