افزایش قیمت بنزین در سراسر کانادا

اگر ماشین ندارید و رانندگی نمی کنید، بسیار خوش شانس هستید. افزایش قیمت بنزین در سراسر کانادا در هفته گذشته بسیار چشمگیر بود. میانگین نرخ بنزین به 132.9 سنت به ازای هر لیتر رسید و این یعنی در یک ماه گذشته 25 سنت افزایش قیمت داشته است.

بیشترین افزایش قیمت در استان بریتیش کلمبیا با نرخ 146.9 سنت به ازای هر لیتر بوده است.

پیش بینی های آماری و اقتصادی نشان می دهد که این افزایش قیمت همچنان ادامه داشته باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 − 7 =

khabarcanada

FREE
VIEW