مرور برچسب

Wealth-X

چند نفر از افراد فوق ثروتمند، کانادا را وطن خود می دانند؟

براساس یک گزارش جدید جهانی، با این که کانادا شاهد کاهش جمعیت فوق ثروتمندان خود بوده اما همچنان یکی از برترین کشورهای جهان از نظر جای دادن این افراد فوق ثروتمندی است که کانادا را…
ادامه مطلب ...