مرور برچسب

TheCleanGrowthProgram

سرمایه گذاری کانادا در پروژه تکنولوژی پاک برای معادن در بریتیش کلمبیا

صنعت معدن و مواد معدنی برای اقتصاد و کامیونیتی های سراسر کانادا از اهمیت بسیاری برخوردار است. توسعه منابع طبیعی کانادا به شیوه های پاک تر و پایدارتر باعث ایجاد مشاغل خوب، رقابت…
ادامه مطلب ...