• برابر با : Saturday - 4 December - 2021

internationaldayoftheboychild

16می
۱۶ مه روز جهانی پسر‌بچه‌ها

۱۶ مه روز جهانی پسر‌بچه‌ها

در حالی که هر سال در تاریخ ۱۱ اکتبر «روز جهانی دختر‌بچه‌ها» نام دارد، یک کنجکاوی بزرگ هم وجود دارد که آیا روزی در تقویم برای «پسر‌بچه‌ها» هم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است! از سال ۲۰۱۸ میلادی، روز ۱۶ ماه مه به عنوان «روز جهانی پسر‌بچه‌ها» نامگذاری شده است.