• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

animal_control_bylaw

15جولای
اعتراض فروشگاه های حیوانات خانگی (پت شاپ) به مقررات شهر مونترال

اعتراض فروشگاه های حیوانات خانگی (پت شاپ) به مقررات شهر مونترال

حدود بیست فروشگاه حیوانات خانگی به مقررات مربوط به حیوانات در مونترال اعتراض می کنند. اولین اعتراض قضایی روز پنج شنبه به دادگاه عالی ارائه شد. مالکان فروشگاه های حیوانات خانگی به دنبال لغو بندهای ۲۳ و ۲۴ آئین نامه هستند. آنها معتقدند که قانون وضع کردن برای حقوق حیوانات جزو صلاحیت های قانونی استانی […]