• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

AmarjeetSohi

23جولای
سرمایه گذاری کانادا در پروژه تکنولوژی پاک برای معادن در بریتیش کلمبیا

سرمایه گذاری کانادا در پروژه تکنولوژی پاک برای معادن در بریتیش کلمبیا

صنعت معدن و مواد معدنی برای اقتصاد و کامیونیتی های سراسر کانادا از اهمیت بسیاری برخوردار است. توسعه منابع طبیعی کانادا به شیوه های پاک تر و پایدارتر باعث ایجاد مشاغل خوب، رقابت بیشتر و کاهش آلوگی می شود. بدین صورت می توان به سمت انرژی های پاک در آینده در حرکت بود. آمارجیت سوهی […]