• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

Allergan’s_Biocell

31می
تعلیق فروش پروتزهای سینه به دلیل احتمال خطر ابتلا به سرطان سینه در کانادا

تعلیق فروش پروتزهای سینه به دلیل احتمال خطر ابتلا به سرطان سینه در کانادا

به دنبال بررسی ایمنی کاشت پروتز سینه و ارتباط آن با احتمال ابتلا به سرطان در سال۲۰۱۷، مجوز فروش پروتزهای بیوسل الرگان توسط وزارت بهداشت کانادا به حالت تعلیق درآمده است. تنها از طریق الرگان می توان به پروتزهای ماکروی سینه در کانادا دسترسی داشت. تعلیق به معنی توقف فروش و واردات این پروتزها است. […]