• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

Alexander_Cohen

08آگوست
صنایع داروسازی کانادا تمایلی به صادرات دارو به آمریکا ندارد

صنایع داروسازی کانادا تمایلی به صادرات دارو به آمریکا ندارد

انجمن IMC) Innovative Medicine Canada) از دولت فدرال می خواهد از صادرات عمده دارو به آمریکا جلوگیری کند. مهمترین گروه لابی داروسازی کانادا، دولت را ترغیب کرده است تا پیش از پاسخ به برنامه آمریکا درباره واردات دارو از کانادا، مساله کمبود دارو را مورد توجه قرار دهد. ماه گذشته نکاتی درباره این مساله توسط […]