• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

28جولای

27جولای
کلاس های رایگان آموزش شنا

کلاس های رایگان آموزش شنا

Vancouver Park Board  بار دیگر کلاس های آموزش شنا یه صورت رایگان برگزار می کند. کلاس ها با مشارکت جامعه غریق نجات و انجمن گارد نجات دریایی برای افراد ۷ تا ۱۸ سال برگزار می شود. امسال ۲۴۰ محل برای شرکت در کلاس ها در دسترس است. جلسات در ۲۳ جولای در Kits Pool از […]