• برابر با : Monday - 12 April - 2021

18000

16ژوئن
بسته شدن۱۸۰۰۰پرونده متقاضی مهاجرت کبک پیرو لایحه ۹

بسته شدن۱۸۰۰۰پرونده متقاضی مهاجرت کبک پیرو لایحه ۹

حزب کک (CAQ) در جلسه ای طولانی، با به کار گرفتن اکثریت خود در تلاش برای به تصویب رساندن لایحه ای است که اصلاحات اساسی در قانون مهاجرت کبک را در برخواهد داشت. احزاب مخالف، این اقدام را افراطی و ضد دموکراتیک نامیده اند، اما نخست وزیر اصرار دارد که درست عمل کرده است. فرانسوا […]