• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

یکپارچه_سازی_مهاجران

19آگوست
چگونه فوتبال به یکپارچه سازی بهتر مهاجران جوان در کانادا کمک می کند؟

چگونه فوتبال به یکپارچه سازی بهتر مهاجران جوان در کانادا کمک می کند؟

عمران الاحمد از چهار سال پیش که به اتاوا رسیده، تقریبا هر هفته فوتبال بازی کرده است. کاری که وقتی در سوریه زندگی می کرد بسیار انجام می داد. الاحمد ۱۸ ساله به همراه والدین و ۵ خواهر و برادرش در سال ۲۰۱۵ از طریق اردن به کانادا آمد. او مصمم بود ورزشی را که […]