• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

یورک_انتاریو

18مارس
دریاچه یخی خودرو را بلعید

دریاچه یخی خودرو را بلعید

پلیس منطقه یورک گزارش کرد که ۷ نفر در تاریخ ۱۲ مارس از میان آب و یخ دریاچه سیمکو بیرون کشیده شدند. گفته می‌شود، یخ روی دریاچه شکسته و خودرو این گروه در دریاچه یخی گیر افتاد.