• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

یادگیری_زبان_فرانسه_در_کبک

14دسامبر
یادگیری رایگان زبان فرانسه، حق همه مردم کبک

یادگیری رایگان زبان فرانسه، حق همه مردم کبک

در کبک، بحث های مربوط به زبان گاهی می تواند احساسی و تفرقه انگیز تلقی شوند. از یک طرف، تمام اهالی کبک خواهان پیشرفت و شور و نشاط زبان فرانسه هستند و از طرف دیگر هیچ کس نمی خواهد حس محرومیت در کسی ایجاد شود. اما از سویی در سراسر کبک در مورد ارزشی که […]